Różne grupy asortymentowe
są w naszej gamie oznaczone
różnymi kolorami, dzięki czemu
łatwiej je odróżnić i magazynować