A megkülönböztetés és raktározás
megkönnyítése érdekében az
egyes termékcsoportokat eltérő színekkel jelöljük.