Žhavící svíčky a svíčky zapalování

Základním úkolem svíčky zapalování je uskutečnit uvnitř spalovací komory elektrický výboj požadovaného charakteru. Aby došlo k vznícení směsi paliva a vzduchu ve válci, musí být množství tepla dodávaného pro náboj dostatečně velké pro iniciování procesu spalování v na tolik velkém objemu, aby se plamen začal samostatně rozvíjet. Parametry svíčky zapalování jsou obzvláště důležité v zimním období, kdy musí motor vykonávat další práci za účelem udržení příslušné pracovní teploty.

Žhavící svíčky jsou zařízení používané ve vznětových motorech, sloužící k usnadnění rozběhu, obzvláště při nízkých teplotách, a stabilizaci pomalých otáček práce motoru. Použití žhavící svíčky je obzvláště důležité u motoru s nepřímým vstřikem, kde se vyskytují větší tepelné ztráty ve vstupní komoře, řídící jednotka žhavící svíčky ji udržuje v chodu ještě nějakou dobu po spuštění motoru. Žhavící svíčky jsou obzvláště opotřebovávány během zimního období, proto je velice důležité používání výrobků s ověřenou kvalitou.

Jak žhavící svíčky, tak i svíčky zapalování značky Fast jsou produkty nejvyšší kvality, které se osvědčí v každých atmosférických podmínkách.