Čidla a vypínače

Čidla a vypínače tvoří v moderním vozidle složitou síť poskytující informace elektronickým řídícím jednotkám, umožňují správné fungování počítačových systémů a zodpovídají za tak prozaické činnosti, jako je např. rozsvícení světel.

Velmi důležité je tedy zajištění správného spojení se všemi součástmi elektroinstalace. Jak čidla, tak i vypínače FAST jsou vybaveny kontakty zajišťujícími dokonalým průtokem proudu. Díky tomu můžeme být klidní, co se fungování celého elektrického systému týče.